અમરેલી જિલ્લા પોલીસ દ્રારા તા.૧૬/૦૧/૨૦૨૩ના પોલીસ હેડ કવાર્ટર ખાતે આયોજિત ‘‘રમોત્સવ-૨૦૨૩‘‘નું સમાપન કરવામાં આવ્યું

�▶️અમરેલી જિલ્લા પોલીસ દ્રારા પુરષ તથા મહિલા પોલીસ કર્મચારીઓની શારિરીક ફિટનેશ જળવાય રહે તે હેતુથી આજરોજ તા.૦૭/૦૧/૨૦૨૩ના રોજ પોલીસ હેડ કવાર્ટર ખાતે ??રમોત્સવ-૨૦૨૩?? ખેલ રમતનું આયોજન કરવામાં આવેલ હતું.�

▶️આ ??રમોત્સવ-૨૦૨૩માં વિવિધ ઇવેન્ટ જેવી કે, ૧૦૦ મીટર દોડ,૪૦૦ મીટર દોડ, લોંગ જમ્પ,હાઇ જમ્પ,ગોળા ફેંક,ક્રિકેટ,૪૦૦ રીલે દોડ,કબડ્ડી,વોલીબોલ,ટેબલ ટેનિસ,બેડમિન્ટન,ખો-ખો રમતોનું આયોજન કરવામાં આવેલ હતું. આ રમતોત્સવમાં ૪૦૦થી વધારે પોલીસ અધિકારશ્રી/કર્મચારીઓએ ભાગ લીધેલ હતો.

▶️ તા.૧૬/૦૧/૨૦૨૩ના પોલીસ હેડ કવાર્ટર ખાતે આ ??રમોત્સવ-૨૦૨૩??નું સમાપન કરવામાં આવ્યું. મ્હે. પોલીસ અધિક્ષકશ્રી હિંમકર સિંહ સાહેબશ્રી દ્વારા તમામ વિજેતાઓને ટ્રોફી અને પ્રમાણપત્ર આપી પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવ્યાં.�

▶️ આ રમતોત્સવના અંતમાં મ્હે. પોલીસ અધિક્ષકશ્રી હિંમકર સિંહ સાહેબશ્રી દ્વારા વિવિધ ઇવેન્ટમાં ભાગ લેનાર પોલીસ અધિકારીશ્રી/કર્મચારીઓને અભિનંદન પાઠવામાં આવ્યાં અને જીવનમાં રમતના ફાયદા વિશે જાણકારી આપી અને તમામ વિજેતાઓને આગામી સમયમાં ભાવનગર રેન્જ લેવલ પર યોજાનાર રમતોત્સવમાં સારું પ્રદર્શન કરશે તેવી આશા વ્યક્ત કરી હતી.